EN
Biežāk uzdotie jautājumi

 

 

Kas regulē atbalsta stipendiju piešķiršanu?

Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums

https://likumi.lv/ta/id/295594-radoso-personu-statusa-un-profesionalo-radoso-organizaciju-likums

2.pants.

(1) Likums attiecas uz profesionālo māksliniecisko jaunradi arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas jomā (turpmāk — radošās jomas) un zinātnisko jaunradi attiecīgajās radošajās jomās.

(2) Likums neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.

 

 

Kur un kad var iesniegt dokumentus Radošo Personu atbalsta pieteikumam?

Pieteikumus radošo personu atbalstam var iesniegt personīgi LRSP birojā Rīgā, Baznīcas ielā 37-3 mūsu darba laikā:

Pirmdienās: 10.00-14.00

Otrdienās: 14.00-18.00

Trešdienās: 14.00-18.00

Ceturtdienās: 10.00-14.00

 

vai sūtot pa pastu Latvijas Radošo savienību padomei uz adresi Baznīcas iela 37-3, Rīga, LV-1010, norādot “RP atbalsta pieteikums”.

 

 

Kā noformēt iesniedzamos dokumentus?

Secības ievērošana:

 • pieteikuma veidlapa radošām personām / iesniegums
 • radošas personas statusa pretendentam,
 • radošais CV,
 • izglītības dokumenti,
 • citi materiāli un pielikumi.

A4 papīra formātā.

 

 

Kādi dokumenti jāiesniedz radošas personas statusa izvērtēšanai?

A4 papīra formātā:

 • iesniegums radošas personas statusa pretendentam,
 • radošais CV,
 • izglītības dokumenti,
 • citi materiāli un pielikumi.

 

 

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieteiktos atbalsta stipendijai?

Lai pieteiktos atbalsta stipendijai, personai iepriekš jāiegūst radošās personas statuss, vai arī ir jābūt kādas profesionālas radošas organizācijas biedram.

Radošām personām A4 papīra formātā jāiesniedz:

 • iesniegums radošas personas statusa pretendentam,
 • radošais CV,
 • izglītības dokumentu kopijas,
 • Radošo darbību apliecinoši materiāli: darbi un darbu fotogrāfijas, publikācijas (relīzes, recenzijas, izstāžu katalogi u.c.) par radošas personas aktivitātēm pēdējo 3 gadu laikā pirms pieteikšanās atbalstam.
 • pensionāriem - čeki par ārstniecības izdevumiem (ar vārdu, uzvārdu, personas kodu), līgumi/rēķini vai citi dokumenti par komunālo maksājumu izdevumiem, kā arī apmaksāto rēķinu maksājumu apstiprinoši dokumenti (maksājuma uzdevumi, čeki, kvītis) (dokumentiem jābūt uz atbalsta pieteicēja vārda).

 

 • vizuālajā mākslā papildus jāiesniedz-
  • 10 darbu fotogrāfijas (A4 formātā, pievienojot anotāciju)
  • Kopijas vai norāde uz vietni internetā, kur redzami radītie darbi vismaz triju gadu laikā un ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

 

 

Uz kādām atbalsta formām var pretendēt?

Pensionāri - var pretendēt tikai uz ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanu. Jāpievieno darījumu apliecinošie dokumenti (čeki, rēķini, līgumi, maksājuma uzdevumi u.c.) par ārstniecības izdevumiem (ar vārdu, uzvārdu, personas kodu) un komunālajiem maksājumiem (dokumentiem jābūt uz atbalsta pieteicēja vārda). Maksimālā summa 1290,00 euro, taču kompensēts tiek tikai par pievienotajiem čekiem un rēķiniem.

 

Radošas personas darbspējas vecumā - var pretendēt uz dīkstāves atbalstu, 430 euro mēnesi uz 3 vai 6 mēnešu periodu. Lai pretendētu, iepriekšējos 3 mēnešos kopējie bruto ieņēmumi nedrīkst pārsniegt 967,50 euro.

 

 

Kā un kad notiek dokumentu izvērtēšanas process?

Katru mēnesi apmēram nedēļu pirms 15. datuma notiek ekspertu sēdes, kurās izskata pretendentu iesniegtos pieteikumus.

Katru mēnesi 15. datumā Radošo savienību padomes ekspertu komisijas locekļu apstiprinātie pieteikumi tiek iesniegti Valsts Kultūrkapitāla fondā (VKKF) izvērtēšanai.

 

 

Citi jautājumi:

 

Vai varu pieteikties atbalstam, ja neesmu nevienas profesionālas radošas organizācijas (PRO) biedrs/e?

Jā. Lai pretendētu uz atbalstu, vispirms jāiesniedz dokumenti Radošas personas statusa atbilstības izvērtēšanai.

 

 

Cik ilgi derīga izziņa par atbilstību Radošas personas statusam?

Izziņa par atbilstību Radošas personas statusam derīga vienu gadu kopš lēmuma pieņemšanas par Radošas personas statusa piešķiršanu.

 

 

Cik bieži es varu saņemt RP atbalstu?

Pēc Radošas personas atbalsta saņemšanas, nākamreiz drīkst pieteikties ne ātrāk kā vienu gadu pēc atbalsta stipendijas saņemšanas beigām.

 

 

Vai es varu saņemt bezdarbnieka pabalstu un pieteikties uz RP atbalstu?

Nē. Radošo personu atbalsts ir alternatīva bezdarbnieku pabalstam. Abus pabalstus reizē saņemt nav iespējams.

 

 

Ja atbalsta saņemšanas laikā tiek, piemēram, ieskaitīta neparedzēta autoratlīdzība 1000 EUR apmērā (vai pārmaksātie nodokļi), vai tas neietekmē RP atbalstu?

Ja atbalsta saņemšanas laikā tiek ieskaitīta kāda summa, tad nav iespējams pagarināt atbalstu uz nākamajiem 3 mēnešiem. Atbalsts 3 mēnešu minimālās mēnešalgas apmērā ir kā kompensācija par iepriekšējo periodu. Ienākumu fiksācijas brīdis ir datums, kad pretendents iesniedzis pieteikumu un parakstījis veidlapu. 

 

 

Vai ienākumi katrā no trim pēdējiem mēnešiem nedrīkst pārsniegt 322,50 EUR (bruto) un kopsummā 967,50 EUR vai drīkst būt vairak par 322,50 EUR vienā mēnesī, bet kopsummā 967,50 EUR?

Ienākumi summējas par visiem 3 mēnešiem kopā. Piemēram, ja 2 mēnešus nav ienākumu un trešajā ir 850, tad kvalificējas, jo kopsumma ir mazāka par 967,50 euro. 

 

 

Kādi ienākumi neskaitās pie personas ienākumiem?

Bērna kopšanas pabalsts un uzturnauda (jeb alimenti) skaitās bērna ienākumi, nevis attiecīgās personas ienākumi.

 

 

Esmu pensionārs, vēlos saņemt atbalstu komunālo maksājumu izdevumu segšanai un manus rēķinus apmaksā cita persona (piemēram, ģimenes loceklis). Vai varu saņemt atbalstu?

Jā. Rēķinus var apmaksāt kāda cita persona, bet rēķiniem jābūt uz atbalsta pieteicēja vārda.

 

 

Vai pensionāram tiek apmaksāta visu iesniegto čeku kopsumma, vai arī pilna summa 430 EUR apmērā mēnesī?

Pensionāram tiek apmaksāta kopsumma tikai par iesniegtajiem čekiem, rēķiniem - līdz 1290,00 euro apmērā.

 

 

Uz cik ilgu laiku iespējams iegūt atbalstu un kādā apmērā?

Īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā: uz 6 mēnešiem 430 EUR apmērā mēnesī

Slimība: 10 dienas

Pensionāriem: uz 3 mēnešiem līdz 430 EUR apmērā mēnesī - atmaksājot iesniegto čeku kopsummu.

 

 

Atjaunots: 30.10.2018