EN
Individuālais komersants

 

Kas ir Individuālais komersants?

Individuālais komersants ir fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un kā komersants ierakstīta komercreģistrā.

Kad ir jāreģistrējas?

Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no tās veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 euro vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:
1) Gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 28 500 euro,
2) Tā savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk nekā piecus darbiniekus

Fiziskā persona var pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā komersantu arī tad, ja nepastāv šā panta pirmajā daļā minētie apstākļi

(Vairāk - Komerclikuma VIII SADAĻA INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS 74. un 75. panti www.likumi.lv/doc.php?id=5490)

Reģistrācijas kārtība

Individuālos komersantus reģistrē Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz personas aizpildīto pieteikuma veidlapu un iesniegtajiem dokumentiem.

Vairāk: www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=474&hl=1&mod=33
un www.ur.gov.lv/?a=3&v=lv

Papildināts: 06.01.2014.


atgriezties