EN
Pašnodarbinātais

 

Kas ir pašnodarbinātais?

Terminu pašnodarbinātais juridiski lieto tikai tad, ja fiziskā persona saimnieciskās darbības veikšanai ir reģistrējusies arī kā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēja, proti, no saviem ienākumiem maksā tā saukto sociālo nodokli. Pašnodarbinātā termina nav citos nodokļu likumos, tas ir atrodams tikai likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Tikai šajā likumā ir atrodama pašnodarbinātā definīcija, proti, likuma 1.panta 3.daļā uzskaitīts, ka pašnodarbinātais ir persona, kura gūst ienākumu kā:

  • persona, kas veic individuālo darbu;
  • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju;

Vairāk: www.likumi.lv/doc.php?id=45466

Tātad pašnodarbinātais kā termins ir lietots tikai šajā likumā, un tas attiecas uz sociālajām iemaksām. Šajā likumā ir noteikts pašnodarbinātās personas pienākums veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Skaidrojoms no žurnāla „Komersanta vēstnesis”  Nr.16 (72) 2007. gada 18. Aprīlis (pieejams digitāli - www.kvestnesis.lv/?menu=doc&id=156014)

Kad ir jāreģistrējas?

Šī nodokļa maksātājam jāreģistrējas, ja starpība starp gada ienākumiem-izdevumiem no saimnieciskās darbībās ir 12 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, kas 2014. gadā ir EUR 3840 (precīzāk Ministru kabineta noteikumos Nr. 1478 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru www.likumi.lv/doc.php?id=2632388)

Pašnodarbināto personu reģistrācija

Pašnodarbinātais var reģistrētie jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Pašnodarbinātajam VID klientu apkalpošanas centrs reģistrējoties izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu (MK noteikumu Nr.827 2.pielikums). Pašnodarbinātajam nav nekādas speciālas reģistrācijas veidlapas
Vairāk – www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=473&hl=1&mod=333

Papildināts: 06.01.2014.


atgriezties