EN
Saimnieciskās darbības veicējs

 

Kas ir saimnieciskā darbība?

Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Tā ir, piemēram, ar uzņēmuma līguma izpildi saistīta darbība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, personas īpašumā esošas piemājas saimniecības darbība, kā arī profesionālu pakalpojumu sniegšana, ja nav darba attiecību ar tiem, kam tiek sniegti pakalpojumi – piemēram, zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai arhitekta darbība

Kad ir jāreģistrējas?

Kā saimnieciskās darbības veicējam personai jāreģistrējas pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.

Reģistrācijas kārtība

Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs persona var jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā

Vairāk - www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=475&hl=1&mod=33

Papildināts: 06.01.2014.


atgriezties