EN
Deklarācijas

Kas un kādā veidā obligāti iesniedz deklarāciju?

 Gada ienākumu deklarāciju par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem iesniedz tie Latvijas iedzīvotāji, kuri:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2014.gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā; 
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

Deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2015.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.jūnijam.

 

 

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6084&hl=1

 Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Pārmaksāto nodokli iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos:

1.      Ja taksācijas gada laikā Jums nav piemērots viss likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums (2014.gadā – 900 eiro) vai visi likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām (2014.gadā – 1980 eiro par katru apgādājamo personu) vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

2.      Ja Jums taksācijas gada laikā ir bijuši likuma 10.pantā noteiktie:

  • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
  • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
  • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
  • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
  • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.

Informācija par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir atrodama sadaļā “Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2014.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.”

_ _ _ _


SAISTĪTIE DOKUMENTI

Obligātā deklarācijas iesniegšana

 https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6084&hl=1

Brīvprātīga ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2014. gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=7150&hl=1&mod=33

Deklarācijas iesniegšana VID EDS

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6083&hl=1

Videoinstrukcijas

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6613&hl=1 

Veidlapas

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6785&hl=1


atgriezties