EN
Mikrouzņēmuma nodoklis
Mikrouzņēmuma nodoklis

2015.gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 7 000 eiro ir 9%, savukārt apgrozījumam no 7 000,01 eiro līdz 100 000 eiro  - 11 %.

Personām, par kurām nodokļi tiek maksāti, piemērojot  mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, ir neliels valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmērs salīdzinājumā ar pakalpojumu apmēru, kas tiek piešķirti personām, kuras veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā kārtībā.

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt:

  • individuālais komersants,
  • individuālais uzņēmums,
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība,
  • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs,
  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA)

Lai varētu maksāt mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  1. dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas,
  2. apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 eiro,
  3. darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem darbiniekiem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus,
  4. SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki,
  5. fiziskā vai juridiskā persona nav personālsabiedrības biedrs (spēkā no 2014.gada 1.jūlija).

 http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/mikrouznemumu_nodoklis/ 

 


atgriezties