EN
Radošo personu atbalsta pasākumu programma

No 2018. gada 1. februāra var iesniegt pieteikumus Latvijas Radošo savienību padomes un Valsts Kultūrkapitāla fonda "Radošo personu atbalsta pasākumu programmā".

Atbalsts profesionālām radošajām personām pieejams īslaigīgas ienākumu neesamības gadījumos, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā - ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kurš rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, un zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās.

Kopš š.g. 16. oktobra spēkā stājušies likuma grozījumi, kas paredz plašākas iespējas saņemt atbalsta stipendiju īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā, kā arī pilnveidotas normas atbalstam pensijas vecumā.
 
 
Radošo personu atbalsta stipendiju veidi:

1) ĪSLAICĪGAS IENĀKUMU NEESAMĪBAS GADĪJUMĀ

Kritēriji:
- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
- ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 967,50 eiro),
- persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.

Stipendijas apjoms: 430 eiro mēnesī no 3 līdz 6 mēnešiem (kopā 1290-2580 eiro).

2) SLIMĪBAS GADĪJUMĀ

Kritēriji: 
- radošā persona ir darbspējas vecumā,
- tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.

Stipendijas apjoms: proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).
 
3) PENSIONĀRIEM ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai

Kritēriji:
- persona darbojas vai ir darbojusies kāda no minētajām radošajām jomām,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).

 

"Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"

 

Radošo personu atbalsta formas, nolikums un pieteikuma veidlapas

 

E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv 

Tālr.: +371 26146487

 

Informatīvie materiāli: 


Adobe PDF document Radošo_personu_atbalsta_programma.pdf

Adobe PDF document Nosacījumi_radošās_stipendijas_saņemšanai.pdf

Adobe PDF document Nosacījumi_radošās_stipendijas_saņemšanai_PENSIONĀRIEM.pdf