EN
Vispārīga informācija par sociālo apdrošināšanu

Visa informācija par sociālo apdrošināšanu ir pieejama Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras mājaslapā www.vsaa.gov.lv. Kopumā uz māksliniekiem, radošām personām, pašnodarbinātajiem attiecas tie paši sociālās apdrošināšanas likumi un normatīvi, kas uz visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Šajā sadaļā tiks publicēta:

- galvenā informācija par sociālo apdrošināšanu no VSAA mājas lapas;

- biežāk uzdotie jautājumi par VSA no radošo personu puses;

- specifiska informācija vai situācijas, kas attiecas tieši uz radošajām personām, pašnodarbinātajiem.

 

Noderīgi:

 

 Ja nevarat atrast šeit nepieciešamo informāciju - rakstiet uz zemāk norādīto e-pasta adresi info@makslinieki.lv.

 


atgriezties