EN
Atlasīti 190 ieraksti

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Nākamā lapa »
aktualitātes
11.06.2012.
Latvijas Radošo savienību padome noslēgusi sadarbības līgumu ar Unesco Latvijas Nacionālo komisiju ar mērķi veicināt Unesco Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (2005). Vienošanās paredz arī sadarbību pie likuma par mākslinieka (radošas personas) statusa un savstarpēju informācijas apmaiņu un tikšanos. Sadarbības līgums noslēgts līdz 2015. gada 31. decembrim.vairāk
05.06.2012.
2012. gada 21. maijā tika noslēgts Sadarbības Memorands starp Kultūras ministriju, Kultūras Aliansi un Nacionālo apvienību. Memorands pauž abu pušu labo gribu sadarboties Latvijas kultūrpolitikas veidošanā un iezīmē galvenās sadarbības jomas. Pielikums precizē Memorandā paustās apņemšanās, vienojoties par konkrētiem uzdevumiem un to īstenošanas termiņiem.vairāk
19.08.800.
Šā gada 7. maijā Latvijas Arhitektu savienības namā notika Kultūras Alianses paplašinātā sanāksme un tikšanās ar kultūras ministri Žanetu Jaunzemi-Grendi.vairāk
09.03.2012.
8. martā notika sen gaidītā Latvijas Kultūras ministrijas, Latvijas Radošo savienību padomes un KKF pārstāvju vizīte Igaunijas KM, kuras laikā ministre Žaneta Jaunzeme-Grende iepazinās ar radošo cilvēku tik bieži piesaukto Igaunijas pieredzi, sākot no pozitīvās KKF darbības, kura finansējums piesaistīts akcīzes nodoklim (par ko cīnās Latvijas radošie cilvēki), Igaunijā jau vairākus gadus darbībā pārbaudītā radošo personību un savienību likuma un beidzot ar radošām industrijām.

Pielikumā - LRSP ģenerālsekretāra Haralda Matuļa sagatavotais pārskats par redzēto.
vairāk
09.03.2012.
2012. gada 5. martā notikušajā LRSP biedru sapulcē par Latvijas Radošo savienību padomes priekšsēdētāju vēl uz vienu gadu pārvēlēta Ieva Struka. Pielikumā biedru sapulces protokols.vairāk
09.01.2012.

1. Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums - 2017.


2. Radošās personas un radošās savienības regulējošo likumu un situācijas raksturojums uz 2 lpp - Latvija, Lietuva, Igaunija.


3. "Radošo personu un radošo savienību likums" (Igaunija, tulkojums).


4. "Radošo darbinieku un radošo darbinieku organizāciju statusa likums" (Lietuva, tulkojums).


5. Kopsavilkums "The status of artists in Europe" 2006


6. The status of artists in Europe 2006.


7. Radosas personas definicija likumam. 23.07.2012.


8. Prezentacija par LRPS 22. marta forumu. 22.03.2013.


Uzskaitītie dokumenti lejuplādējami un lasāmi spiežot pogu VAIRĀK.

vairāk
19.08.1600.
2012. gada 9. janvārī plkst. 16.30 Mākslinieku savienībā notiks diskusijas par RADOŠAS PERSONAS STATUSU. Piedalīsies dažādu kultūras nozares pārstāvji, kultūras ministre un Labklājības un Finanšu ministriju parlamentārie sekretāri.vairāk
06.12.2011.
1. LRSP virzītais pārstāvis NEPL Māris Bērziņš. Galvenie mērķi NEPL. 2. Artūrs Ancāns (Latvijas Kordiriģentu asociācija). Koordinēta rīcība budžeta samazinājuma gadījumā. 3. LRSP biedru dalība NVO & Ministru kabineta Memoranda padomē. 4. LRSP un radošo savienību atklātā vēstule par kultūras budžeta samazinājumu. 5. Tikšanās ar kultūras ministri 8. decembrī plkst. 15.30. Kultūras ministrijā. 6. Darba seminārs par kultūras NVO pieejamo finansējumu. 15. decembrī 14.00 – 16.00. Organizē LRSP. 7. 2012. gada 9. janvārī publiska diskusija par „Radošas personas statusu”.vairāk
21.10.2011.
Latvijas Radošo savienību padome piedalījās Kultūras ministrijas izsludinātajā kultūras laikraksta konkursā, un šeit pieejams konkursā iesniegtā avīzes projekta signāleksemplārs.vairāk
26.09.2011.
Latvijas Radošo savienību padome nosūtījusi vēstuli 11. Saeimā iekļuvušajām partijām, aicinot atbildīgi izturēties pret kultūras nozari, kā arī nodrošināt kultūras nozarē iesākto darbu turpināšanu.vairāk
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Nākamā lapa »