EN
Ir aizvadīts pirmais radošo personu atbalsta programmas darbības mēnesis

No šā gada 1. februāra ir atvērta radošo personu atbalsta programma, ko administrē Valsts kultūrkapitāla fonds sadarbībā ar Latvijas Radošo savienību padomi. Radošo savienību padome ir apkopojusi datus par ieintersētību no pašu radošo personu puses par atbalsta saņemšanu.

Pavisam programmas pirmajā darbības mēnesī ir sniegtas 53 konsultācijas, no kurām vairāk kā puse - pensijas vecuma interesentiem. 

Radošās personas, kuras ir savu profesionālo jomu savienību biedri ir iesniegušas 11 pilnībā nokoplektētsu ieniegumus atbalsta programmai. No tiem 7 pieteikumi ir īslaicīgas ienākuma neesamības gadījumos un 4 trūcīgo pensionāru atbalstam. 

7 personas, kas nav nevienas radošās savienības biedrs, ir iesniegušas dokumentus radošās presonas statusa saņemšanai. No tiem 6 personas vēlas pēc tam pretendēt uz īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumu atbalstu un viena uz pensionāra atbalstu. 

Kopā pirmajā mēnesī saņemti 18 pilnībā nokomplektēti iesniegumi un 4 daļēji nokomplektēti, kas vēl jāpapildina. 

Pirmajā mēnesī lielāks pieprasījums ir īslaicīgas ienākumu neesamības gadījuma pieteikumos.

Interesentiem atgādinām, ka atbalsts profesionālām radošajām personām pieejams īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā - ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kura rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, un zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. Atbalsta programma neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.

Pieteikums jāiesniedz biedrības “Latvijas Radošo savienību padome” birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37 – 3, e-pasts atbalsts@makslinieki.lv, tālr. 26146487, kontaktpersona Rita Nikmane.


atgriezties