EN
Jaunrades stipendiju mērķprogramma

 

Pateicoties Latvijas Radošo savienību padomes iniciatīvai un Kultūras ministrijas atbalstam, VKKF padome pieņēma lēmumu 2020. gadā organizēt VKKF vēsturē nebijušu konkursu - “Jaunrades stipendiju mērķprogramma”.

Mērķprogramma mērķēta uz profesionāļiem, kas savā iepriekšējā darbībā ir apliecinājuši profesionalitāti un devuši ieguldījumu nozares attīstībā. Atsevišķa “Jaunrades stipendiju mērķprogramma” 2020. gadā nodrošinās mērķētu finansējumu jaunrades procesam nozarēs, kur līdz šim radošās stipendijas ir bijušas galvenais finansējuma avots – vizuālā māksla, literatūra, mūzika.

Plānots katrā no šīm nozarēm piešķirt 7 stipendijas radošās darbības nodrošināšanai 2020. gadā, stipendijas apmērs mēnesī tiks pielīdzināts vidējai neto darba samaksai valstī (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā neto darba samaksa 2019. gada 2. ceturksnī bija EUR 799). Ja izdosies palielināt finansējumu šai mērķprogrammai turpmākajos gados, VKKF paplašinās nozaru skaitu, kurās varēs pretendēt uz šo stipendiju.

Konkursa nolikums un stipendijas saņemšanas kritēriji šobrīd ir izstrādes stadijā, no šā gada 20. decembra, kad konkurss tiks izsludināts, informācija būs pieejama VKKF mājaslapā.


atgriezties