EN
Jauns asociētais biedrs!
Latvijas Rokmūzikas asociācija ir kļuvusi par Latvijas radošo savienību padomes (RSP) asociēto biedu! Priecājamies un sveicam radošo savienību lokā!
 
Latvijas Rokmūzikas asociācija (LRMA) dibināta 2017. gada 19. martā ar mērķi radīt, uzturēt un popularizēt ilgtspējīgu un starptautiski atzītu kultūras vidi Latvijā, popularizējot Latvijas rokmūziku, kā neatņemamu Latvijas kultūras sastāvdaļu; veicināt Latvijas rokmūzikas autoru, izpildītāju un mūziķu grupu integrēšanās iespējas vietējā un starptautiskajā mūzikas un izklaides biznesa tirgū; un izveidot konkurētspējīgu nozari, kuras pamatuzdevums ir radīt rokmūziku kā eksporta preci ar augstu pievienoto vērtību.
 
Šobrīd RSP sastāvā ietilpst 11 radošās savienības, un kopskaitā vairāk nekā 3000 individuālo biedru. Padome dibināta un darbojas ar pārliecību, ka latviešu valodas, kultūras, tradīciju, nacionālās identitātes un profesionālās mākslas saglabāšana un attīstīšana ir nozīmīgs un izšķirošs Latvijas valsts ilgtspējīgas pastāvēšanas pamats.
 
RSP biedri ir: Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Kinematogrāfistu savienība, Latvijas Komponistu savienība, Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas Zinātnieku savienība, Latvijas Fotogrāfu savienība un Horeogrāfu asociācija, kā arī Latvijas Rokmūzikas asociācija kā asociētais biedrs.
 
 
  

atgriezties