EN
LRSP dalība jaunā Nacionālā attīstības plāna tapšanā

Šā gada 9. maijā notika pirmā ekspertu darba grupas sēde Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (turpmāk – NAP2027) izveidei, kurā piedalījās arī biedrība „Latvijas Radošo savienību padome”.

Viena no NAP2027 prioritātēm ir “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”, kuras satura izstrādē ir piesaistīti akadēmiskās vides pārstāvji, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru un nozaru ministriju eksperti, kā arī Saeimas komisijas deleģētie pārstāvji. Latvijas Radošo savienību padome dalībai ekspertu darba grupā ir deleģējusi biedrības valdes priekšsēdētāju Ingu Brūveri.

Latvijas Radošo savienību padome ar savu dalību ekspertu darba grupā vēlas aktualizēt vairākus jautājumus. Pirmkārt, par kultūras un izglītības saikni. Kultūra ir sabiedrības pilnvērtīga dzīves sastāvdaļa un tai viennozīmīgi jābūt vienai no izglītības programmas prioritātēm, sākot no pamatskolas.

Otrkārt, Latvijas Radošo savienību padome jau savā pamatdarbībā par vienu no galvenajiem uzdevumiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, uzsver darba atalgojuma sakārtošanu visiem kultūras nozarē strādājošajiem Latvijā, tai skaitā nevalstiskā sektora pārstāvjiem un radošām personām –  jo šobrīd atalgojuma paaugstināšana kultūras nozarē strādājošajiem ir plānota tikai valsts sektorā nodarbinātajiem.

Treškārt, Latvijas Radošo savienību padome jaunā Nacionālā attīstības plāna ietvaros vēlas uzsvērt kultūras institūciju, īpaši, Laikmetīgās mākslas muzeja un jaunas Akustiskās koncertzāles Rīgā, nepieciešamību – jo šie objekti ir mūsdienīgas, kvalitatīvas dzīves vides rādītāji 21. gadsimtā.

 

Pielikumā pievienojam NAP2027 kodola jaunāko versiju:


NAP2027_kodols_versija_2.0.pptx

atgriezties