EN
Ministru kabinets lēma atbalstīt "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu” un iesniegt to Saeimā.

LR Ministru kabineta (MK) 3. oktobra sēdē tika skatīts Likumprojekts "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”. Kabinets lēma atbalstīt iesniegto likumprojektu un  Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

Šā likuma mērķis ir veicināt profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades attīstību un nostiprināšanu, nosakot radošo personu un profesionālo radošo organizāciju statusu un atbalsta pasākumus. 

Likumprojekta izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Latvijas Radošo savienību padomi, kas apvieno Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Dizaineru savienību, Latvijas Dramaturgu ģildi, Latvijas Fotogrāfijas mākslas savienību, Latvijas Kinematogrāfistu savienību, Latvijas Komponistu savienību, Latvijas Mākslinieku savienību, Latvijas Rakstnieku savienību, Latvijas Teātra darbinieku savienību, kā arī Latvijas Pilsonisko aliansi. 

Sabiedrikajā aprpriešanā viedokli par likumprojektu bez Radošo savienību padomes snieguši arī Latvijas Restauratoru biedrība, Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrība „Starptautiskā teātra institūta Latvijas centrs” un biedrība „Raganu parks kā kolekcija”. Atbilstoši saņemtajiem komentāriem likumprojektā ir  veiktas vairākas izmaiņas.

Ar pilnu likumprojetka tekstu, tā anotāciju un MK lēmumu var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40370326&mode=mk&date=2017-10-03

 


atgriezties