EN
Radošām personām aktuāli nodarbinātības veidi

Saskaņā ar LR likumdošanu, fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību, reģistrējas VID kā nodokļu maksātāji. Vairāk – www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=470&hl=1&mod=33

Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ir arī profesionālu pakalpojumu sniegšana, ja nav darba attiecības ar tiem, kam tiek sniegti pakalpojumi. Tā ir, piemēram, zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai arhitekta darbība.

Fiziska persona, ja tā nav darba attiecībās ar darba devēju kā darba ņēmējs, savu saimniecisko darbību var  reģistrēt kā

1) Saimnieciskās darbības veicējs
2) Pašnodarbinātais
3) Individuālais komersants

Ja persona savlaicīgi nereģistrējas individuālā komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja statusā, ja nesniedz ziņas vai sniedz nepareizas ziņas, viņu var sodīt ar naudas sodu. Vairāk – www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=477&hl=1&mod=33

Sīkāk par katru no 3 minētajiem nodarbinātības veidiem var skatīt šeit:

/Nodarbinātības-veidi,-reģistrēšanās/Saimnieciskās-darbības-veicējs/

/Nodarbinātības-veidi,-reģistrēšanās/Pašnodarbinātais/

/Nodarbinātības-veidi,-reģistrēšanās/Individuālais-komersants/

Papildināts: 06.01.2014.


atgriezties