EN
Radošo personu situācija Lietuvā, Latvijā, Igaunijā - salīdzinājums

Dati iegūti no Igaunijas un Lietuvas Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla fonda. Ne visās kategorijās dati ir precīzi salīdzināmi, jo atbalsta mehānismi atšķiras. Taču kopumā secinājums ir uzskatāms: Latvijā valsts ieguldījums radošā darba atbalstam un radošo personu sociālais nodrošinājums ievērojami atpaliek gan no Igaunijas, gan no Lietuvas.


Microsoft word document Radoso_personu_situacijas_salidzinajums._LT_LV_EE._06.02.2017.doc

atgriezties