EN
Radošo savienību padomes dalība NAP 2027 izstrādē

 

26. septembrī  apstiprināta Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmā redakcija, kas oktobrī tiks nodota sabiedriskajai apspriešanai. Šajā NAP2027 kā viens no sešiem rīcības virzieniem ir „Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”.

Latvijas Radošo savienību padome un Laikmetīgās kultūras NVO asociācija piedalījās NAP2027 pirmās redakcijas izstrādē un starp galvenajiem uzdevumiem tika iekļauts arī mūsu kopēji virzītais uzdevums: „Atbalsts profesionālajai mākslinieciskajai jaunradei”, kā arī minēta nepieciešamība atbalstīt kultūras NVO.

No 7. oktobra līdz 5. novembrim notiks NAP sabiedriskā apspriešana, kurā ikvienam cilvēkam un organizācijai iespējams sniegt priekšlikumus, lai piepildītu NAP uzdevumus ar saturu un finansējumu.  

  


Adobe PDF document NAP_2021-2027_pirmā_redakcija.pdf

atgriezties