EN
Saeima atbalstījusi saglabāt motivējošus mehānismus ziedotājiem

Lai novērstu krīzi nevalstiskajā sektorā dažādu nozaru lielās NVO, aktīvi iesaistījās interešu aizstāvībā jau kopš šī gada sākuma. Tas prasīja gan veikt jaunā regulējuma ietekmes analīzi, regulāri tikties un diskutēt ar FM pārstāvjiem, deputātiem, veidot virkni atzinumu, kā arī nepārtraukti komunicēt ar medijiem, lai plašāk skaidrotu FM iecerēto grozījumu negatīvās sekas uz sektoru un sabiedrību kopumā.

Ja FM sākotnējā priekšlikumā nebija iekļauts neviens motivējošs mehānisms uzņēmējiem ziedot, tad iepriekš minēto darbību rezultātā šodien Saeima pieņēma Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu 2.(galējā) lasījumā ar redakciju, kas ir labvēlīgs NVO: 

1) Tika saglabāta nodokļu atlaižu motivācija, iekļaujot likuma normu “samazināt  taksācijas  periodā aprēķināto UIN, kas aprēķināts par pārskata  gadā  aprēķinātajām dividendēm, par 75 procentiem  no  ziedotās summas,  bet  nepārsniedzot 20 procentus  no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm”. Līdz ar to esam nosargājuši atvieglojumu apmēru gandrīz līdzšinējā apmērā, tomēr vēršam uzmanību, ka līdz ar vispārējo nodokļu režīma maiņu, arī šie 75% ir līdzvērtīgi esošajam apjomam.

2) Tika panākts, ka jaunajā regulējumā tiek iekļauti divi jauni mehānismi, kas būs īpaši svarīgi līdz ar reinvestētās peļņas 0% ieviešanu. Tie nodrošinās to, ka gadījumā, ja uzņēmējs nolems neizņemt peļņu, bet vēlēsies ziedot, vienlaikus par to nepiemaksājot UIN 20% apmērā:

     1. neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

     2. neiekļaut  taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem  aprēķinātāsbruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

     3. Tāpat jaunajā regulējumā ir iekļauta atruna par ziedotāja logo publicēšanu. Ja iepriekš jebkāda publiska norāde ar ziedotāja zīmolu bija aizliegta, tad turpmāk ziedotāja nosaukumu, tai skaitā uzņēmuma zīmolu būs atļauts izvietot, ar nosacījumu, ka tas nepārsniedz 1/20 daļu no teksta laukuma.


atgriezties