EN
Mākslinieku reģistrs

Mākslinieku reģistrs ir Latvijas Radošo savienību padomes datu bāze, kur pieejama informācija par visu radošo savienību biedriem.

Dati mākslinieku reģistrā meklējami pēc dažādiem parametriem, un par radošajiem profesionāļiem publiski pieejamā informācija ir:
• radošā biogrāfija,
• CV,
• kontakti,
• saite uz pārstāvēto radošo savienību.
Ja nepieciešama papildus informācija, sazinieties ar pārstāvēto radošo savienību vai mākslinieku personīgi!
 
Meklēt mākslinieku reģistrā:

http://makslinieki.lv/uz-s%C4%81kumu/?name=&surname=&pseydonym=&profession=&association_id=0&orderby=1&searchSubmit=mekl%C4%93t