EN

Lilita Aleksejeva

vārds:Lilita
uzvārds:Aleksejeva
profesija:kino zinātniece
radošā organizācija:Kinematogrāfistu savienība(kopš 2015.gada)
radošā biogrāfija
Kinematogrāfistu savienība
Akadēmiskā pieredze, uzstāšanās konferencēs:
2010 - LU Straptautiskā zinātniskā konference "Literatūra un reliģija"
2010 - LU LFMI K. Barona konference
2009 - LU LFMI Starpdisciplinārā konference
2009 - LU IX Straptautiskā studentu zinātniskā konference
2009 -Publikācija "Maskavas motīvs J. Steiča filmās "Mans draugs - nenopietns cilvēks" un "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" konferences tēžu krājumā
2008 - LU VIII Straptautiskā studentu zinātniskā konference "Aktuāli baltistiskas jautājumi"