EN

Ildze Anete Krontāle

vārds:Ildze Anete
uzvārds:Krontāle
pseidonīms:Kronta, Ildze
profesija:Literatūrkritiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1987.gada)
darba vieta:Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1940
miršanas gads:2017
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - recenzija «Eju pasauli atklāt...» par V. Belševicas dzejoļu krāj. «Jūra deg» laikr. «Padomju Jaunatne» 1966.14.IX.
Rakstījusi gk. par aktuālās prozas attīstības problēmām, public. regulārus pārskatus par prozu, apcerējusi arī atsevišķu rakstn. (A. Bela, R. Ezeras, V. Lāma, Z. Skujiņa u.c.) daiļradi.
Daļa K. literatūr-krit. rakstu apkopota krāj. «Gadi. Darbi. Personības» (1986), "Darbi. Personības, Viedokļi" (2003).
Sast. «Ojāra Vācieša piemiņas grāmatu» (1984).
Z. Skujiņa izlasi(1-2, 1986),
grām. par O. Vācieti "Visums, sirds un tāpat..." (1993).
Komentāri O.Vācieša Kopoto rakstu 9. un 10. sēj. (2001-2003).