EN

Ilma Austriņa

vārds:Ilma
uzvārds:Austriņa
profesija:tekstilmāksliniece
nozare:Tekstilmāksla
radošā organizācija:Mākslinieku savienība(kopš 1975.gada)
darba vieta:radošais darbs, pensijā
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1940
pers. tālrunis:+371 6 7521564
cv
1940. gada 25. maijs – dzimšanas gads;
1948-1956 – Sikšņu c. Pamatskola Liepājas raj.;
1956-1961 – mācības Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā, aušanas nod.;
1961-1965 – studijas Teodora Zaļkalna Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā tekstilmākslas nodaļā;
1965-1975 – strādāju par mākslinieci tekstilfabrikā „Rīgas audums”;
1975-1982 – strādāju Mākslas muzeju un izstāžu apvienotajā direkcijā. Izstāžu daļā par Lietišķās mākslas nodaļas vadītāju;
No 1965. gada radoši piedalos izstādēs - gan republikas, gan ārzemju. Darbi eksponēti Kanādā, Vācijā, Polijā, Japānā, Bulgārijā, Dānijā, Zviedrijā u.c.. Gobelēni atrodas Latvijas dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā, Latvijas MS, Maskavā, privātajās kolekcijās. Gobelēni austi arī interjeru noformēšanai Latvijā, Maskavā, Krimā.
1980 – personālizstāde „Dabas tēma tekstilijās”;
2003 – kopā ar meitu Daci Austriņu izstāde „Brīvdienas pie ezera”. Latvijas MS biedre no 1975. gada.
radošā biogrāfija
Mākslinieku savienība
1965 - Republikas lietišķās mākslas izstāde: 1. paklājs, 2. dekoratīvs audums;
1969 – Republikas lietišķās mākslas izstāde: 1. gobelēns „Tautas dziesma”. 2. gobelēns „Pavasaris logā”;
1970 – Pirmā batikas izstāde Rīgā: 1. batika „Kad liepas zied”;
1971 – Vissavienības izstāde „Sports mākslā”: 1. gobelēns „Loka šāvējs”;
1971 – republikas lietišķās mākslas izstāde: 1. gobelēns „Lini”;
1972 – Vispasaules izstāde Monreālā: 1. gobelēns „Lini”;
1973 – Republikas lietišķās mākslas izstāde: 1. gobelēns „Ceļā”
1973 – Republikas liet. mākslas izstāde veltīta dziesmu svētku 100-gadei: 1. gobelēns „Gadalaiki”;
1974 – a.) Lietišķās mākslas izstāde republikā un Vācijā: 1. gobelēns „Ceļā”; Republikas jauno mākslinieku izstāde: 1. gobelēns „Pāri laukiem”; b.) Otrā batikas izstāde Rīgā: 1. Dekoratīvs audums, 2. „Rudens”, 3. „Ziedi”, 4. „Pļavā”; c.) izstāde Polijā: 1.gobelēns „Ceļā”;
1975 – Republikas jauno mākslinieku izstāde: 1. gobelēns „Rudens vējos”; Republikas lietišķās mākslas izstāde: 1. gobelēns „Pavasaris dārzā”;
1976 – Republikas lietišķās mākslas izstāde: 1. gobelēns „Vasaras medus”;
1977 – a.) Grupas izstāde Kuldīgā: „Keramika un gobelēns”: 1.gobelēns „Vasaras medus”, 2.gobelēns „Rudens vējos”, 3.gobelēns „Pavasaris dārzā”; b.) Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde: 1. gobelēns – triptihs „Pirmās vagas”, „Sējējs nāk”, „Asni”; c.) Izstāde Bulgārijā: 1.gobelēns „Rīta saule”;
1978 – Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde Rīgā; 2. Republikas tekstilmākslas izstāde Rīgā; Latvijas kultūras dienu izstāde Dānijā un Bulgārijā (Rusē);
1979 – Baltijas republiku dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde Tallinā; Vissavienības izstāde „Sports mākslā” Maskavā; Vissavienības izstāde „Pa dzimtenes zilajiem ceļiem: Maskavā: gobelēns „Jūras sudrabs”; Latvijas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde Ļeņingradā; Gobelēnu izstāde Varšavā un Ščecinā; Gobelēni „Pavasaris dārzā”, „Pāri druvām”, „Vasaras medus”;
1980 – a.) izstādes Armēnijā, Kirgīzijā: 1.gobelēns –triptihs; b.) Personālizstāde „Dabas tēma tekstilijās”; c.) Grupas izstāde (ceļojoša) pa Latviju;
1981 – Miniatūrtekstīliju izstāde republikā;
1982 – 1.Miniatūrtekstīliju izstāde Kiprā; 2.Gobelēns Baldones sanatorijas vestibilam „Etnogrāfiskais motīvs”;
1983 – 1.Mākslas dienu izstāde Ogrē: Gobelēni „Pāri druvām”, „Ūdeņi aicina”, „Pīlādžu laiks”, miniatūrtekstīlijas „Mežciema vakari”; 2.Republikas mākslas dienu izstāde: Miniatūrtekstīlijas „Pavasaris”; 3.Miniatūrtekstīliju izstāde Valmierā; 4.Republikas 3.tekstilmākslas izstāde: gobelēns „Mirklis lidojumam”;
1984 – Dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde: 1.gobelēns „Kalnu vasara”, 2.gobelēns interjera noformēšanai 2.maizes kombinātā Rīgā;
1985 – a.)izstāde Zviedrijā: gobelēni „Vasaras medus”, „Kalnu vasara”; b.)Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde: 1.gobelēns „Dzimtā puse”, 2. gobelēns interjera noformēšanai rūpnīcas „Jauda” atpūtas bāzē;
1987 – Republikas mākslas dienām veltīta dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde: 1.gobelēns „Būs jaunas druvas”, 2.diptihs „Mūsu lauki” veltītā izstāde MS 11. kongresam;
1988 – Gobelēns „Ainava ar kalniem” interjera noformēšanai Jaltā;
1989 – Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde: 1.gobelēns „Dzīvotgriba”, 2.gobelēns interjera noformēšanai Valmierā-Baltijas MJS;
1991 – Gobelēns „Pavasaris” interjera noformēšanai Lauksaimniecības ministrijas viesnīcai Rīgā;
No 2001. līdz 2004. gadam – Izstādes senioru radošajā namā. Gobelēni „Mežs”, „Lapkritī”, „Saulriets”, „Rudens”, „Ainava akmenī” u.c.;
2003 – Personālizstāde (kopā ar meitu Daci Austriņu) „Brīvdienas pie ezera”. Gobelēns „Kad lietus kūst”.