EN

Ilma Valdmane

vārds:Ilma
uzvārds:Valdmane
profesija:Arhitekte, teritoriālplānotāja
nozare:telpiskā plānošana
radošā organizācija:Arhitektu savienība(kopš 1980.gada)
darba vieta:VARAM, Telpiskās plānošanas departaments
citi pienākumi:LAS Ētikas komisija Latvijas Teritoriālplānotāju Asociācijas biedre Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrības valdes locekle
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1949
Mobilais:+371 29443381
e-pasts:
cv
IZGLĪTĪBA:
1971.-1977.g. Arhitektūra - Rīgas Tehniskā Universitāte
(bijušais Rīgas Politehniskais institūts
2001.g. Arhitektūras maģistra grāds - Rīgas Tehniskā Universitātē
1996.g. Urban Planning and Management,
The joint course IHS / ICURP , Latvia
1997.g. Architecture & Development
Training Programme of LCHS & SIDA, Sweden
1997.g. Ekonomiskā attīstība un ekonomikas stratēģiskā plānošana,
LPMC & Kanādas Urbanistikas Institūts
1998.g.Management of Inland, Coastal and Ground Waters,
Training Course of Uppsala University,Dept.of Limnology, Swedish Enviromental Protection Agency, Vattenresurs AB and Latvian Ministry of Enviroment
2003.g. Strategic Perspectives and Networking,
NORDREGIO course for experienced planners

DARBA PIEREDZE:
1977.-1993.g. Aizkraukles rajona arhitekta projektēšanas grupa,
Arhitekte.
1993.-1998.g. Aizkraukles rajona padome,
Aizkraukles rajona galvenā arhitekte
1998.-2000.g. Aizkraukles rajona padome, rajona galvenā arhitekte un teritoriālplānotāja
2000.-2003.g. VARAM un Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras “Daugavas Baseina Projekts”, teritoriālplānotāja
2004.-2007.g.SIA „Reģionālie Projekti ” - arhitekte
un Rīgas rajona Salas pagasta padome
arhitekte-būvvaldes vadītāja
2007.-2009.Rīgas rajona padome - Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja
no 2009.VARAM Telpiskās plānošanas dep. - vec.referente
2011.-2016. SIA "Projekts 3i" valdes locekle - teritorijas plānotāja
radošā biogrāfija
Arhitektu savienība
NOZĪMĪGĀKIE IZSTRĀDĀTIE PROJEKTI:
2017. Detālplānojums Rucavas nov.Priediengalā;
2013.Kocēnu novada teritorijas plānojums;
2012.Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums;
2008.Rīgas rajona teritorijas plānojums;
2007.g. Latgales reģiona teritorijas plānojums;
2007.g. Skrīveru pagasta teritorijas plānojums;
2000.-2003.g. Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns”;
2003.g. “Latgales Telpiskās Struktūras plāns”;

1999.g. "Centrālās vietas un attīstības asis" - Vidusdaugavas plānošanas reģiona attīstības plāns;
1999.g. Latvijas VARAM un Zviedrijas Vides Aģentūras projekts;
1998.g. Ainavu izpētes un aizsardzības projekts Klintaines pagastā;
1993.g. Daugavas ielejas labā krasta saudzēšanas zonas no Aizkraukles līdz Ķegumam reģiona plānojuma 1.posms;
1991.g. Daugavas ielejas aizsardzības zonu izstrādāšana un kompleksais teritorijas plānojums;
1984.-1993.g. Dažādi sabiedrisko un dzīvojamo ēku projekti.
kontaktforma
sūtītāja e-pasts
ziņa