EN

Reinis Ādmīdiņš

vārds:Reinis
uzvārds:Ādmīdiņš
profesija:Literatūrkritiķis, rakstnieks, radiožurnālists.
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1978.gada)
darba vieta:Literatūrkritiķis
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1939
miršanas gads:2010
apbalvojumi:V. Plūdoņa prēmija (1994)
Darba tālr.:+371 6 7206663
pers. tālrunis:+371 6 7422161
Mobilais:+371 29214517
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā nozīm. publikācija - raksts «Jauna kvalitāte dzejā, kritikā un estētiskajā domāšanā» žurn. «Karogs» 1966 (12. nr.).
Sar. vairākus scenārijus televīzijas dok. f. (par Ž. Grīvu, A. Vējānu, 0. Vācieti u.c),
radiopārraidēm dramatizējis daudzus stāstus, rom., rakstījis tām lit. apskatus un recenz.;
Autors pārraižu ciklam «Mūsu laikmeta ainiņas»,
«Provinces dzīves ainiņas» (abi grām. 1993),
«Saulgožu pagasta dzīves ainiņas» (grām. 1998),
«Tūkstošgade - vienā gadā»,
dok. rom. «Lejenieku zāle, Lejenieku sniegs» (1994).
Atmiņu grām.par Sibīrijā pavadīto bērnību un piedzīvojumiem atceļā uz mājam «Vienu reizi mūžā» (1997).
Grām. «Dzejas darbdiena» (1977),
Krāj. «Mest akmeņus ūdenī» (1982) - īsie stāsti, atmiņas, esejas.
Līdzaut. grām. par Bauskas novada vēst. un kult. darb. («Bauska», 1990).
Sast. R. Blaumaņa prozas un dzejas izlasi «Mans zelts ir mana tauta» (1993),
T. Zeltiņa dzejas un liro-epikas izlasi «Mākonī ieslietas kapes» (1998, abām priekšv. aut.).
Sar. priekšv. N. Kalniņa dzejoļu izlasei «Atbalšu atbalsis» (1996).
„Četri diži zemgalieši”:[par latvijas prezidentiem]. Priedaines, 2000,kopā ar A.Auziņu.
„Parastas un smalkas dzīves ainiņas”: humoristiski stāsti, feļetoni,pateicieni, pantiņi,.Elpa, 2001.
„Brīvās Latvijas prezidenti”. Jumava, 2003,. - Kopā ar A.Auziņu.
„Pūt un palaid !”: humors un ironija satīriskā dzejā, prozā un izteikumos. Didam, 2002.
2001 izd. grām;
- Dadža slota Saulgožu pagastā. Humors prozā un dzejās. "Zvaigzne ABC", 2003;
-"Lejniekos kūst sniegs, zeļ Lejniekos zāle".Esejas. "Didam", 2007;
- "Rudens svētbildes". Dzeja. "Sol Vita", 2004;
- "Pārdaugavas spogulī". Esejas. Kopā ar A.Auziņu. "Elpa", 2005;
- "...bet lidojums bija skaists". Atmiņas par Edgaru Liepiņu. "Aplis", 2002;
"...tad tas ir Uldis Pūcītis". Atmiņas. "Aplis", 2003;
- Plūdons. "Vītola stabulīte". Dzeja bērniem". Sakārtojums. "Zvaigzne ABC", 1981;
- Astra. "Kad cīra dun". Sakārtojums un priekšvārds. Kopā ar K.Preisu. "Liesma", 1970;
- "Dies saulīte atkal trīskrāsaina". Latvijas rakstnieki par Dziesmu svētkiem. Sakārtojums kopā ar A.Auziņu, 1993.
Monogrāfiskā apcere "Dienvidzvaigzne dzejas logā". "Sol Vita", 2010.