EN

Silvija Radzobe

vārds:Silvija
uzvārds:Radzobe
profesija:Literatūrzinātniece, teātra kritiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1983.gada),
Teātra darbinieku savienība(kopš 1978.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1950
miršanas gads:2020
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - intervija ar aktrisi A. Kairišu laikrakstā «Literatūra un Māksla» 22.12.1973.

Bijusi almanaha «Teātris un dzīve» sastādītāja(1983-92,27-35).

Kopā ar E.Tišheizeri un G.Zeltiņu sar. monogrāfijas «Latvijas teātris. 70. gadi» (1993)un
«Latvijas teātris.80.gadi»(1995).

Pēc Radzobes iniciatīvas un viņas vadībā tapis kolektīvais pētījums «20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā» (2002).

Plašākais pētījums literatūrzin. ir monogr. «Cilvēks un laiks G.Priedes lugās» (1982);
1983-monogrāfija "Rīgas Krievu drāmas teātris",izd. Zinātne.

Rakstījusi par A. Čaka dzīves un daiļrades krīzes posmu grām. «Brošūra par manu naidu» (1990);

Public. apceri «Rūdolfs Blaumanis un jaunā drāma. Daži aspekti» («Letonica», 2002, 8),
rakstus par dramaturgiem P. Pētersonu, P. Putniņu, E. Zālīti u.c.

2003- priekšv.: Ābele I. "Lugas".

Public. vairāk nekā 500 recenz. un rakstu, izveidojusies par vienu no vadošajām t-ra kritiķēm Latvijā, public, arī teorētiskus rakstus par lit.un t-ra problēmām.