EN

Zoja Geraskina

vārds:Zoja
uzvārds:Geraskina
profesija:gleznotāja
nozare:Glezniecība
radošā organizācija:Mākslinieku savienība(kopš 1985.gada)
darba vieta:Rīgas Dizaina skola
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1954
cv
Izglītība:
1978-1984 – Latvijas Mākslas akadēmija;
1969-1971 – Rīgas 9. vidusskola;
1961-1969 – Rīgas 28. astoņgadīgā skola.

Papildus:
Meistardarbnīcas kursi – Vācijā, Beļģijā, Krievijā;
Kvalifikācijas celšanas semināri un kursi, ko rīkoja Kultūrizglītības centrs;
IZM, profesionālās iestādes un RD un A skola;
2006 – Sertifikāts – seminārs „Dizains. Nākotne”.

Darba pieredze:
1987-1995 – Pildu pasūtījumu darbus, darbojos kā brīvmākslinieks;
1995-1996 – 9. vidusskola, vizuālās mākslas skolotāja;
1996-2000 – Turpinu pasūtījumu darbus, stāžējos – Vācijā, Beļģijā;
2000-2007 – Rīgas Dizaina un Arhitektūras skola – pasniedzēja (gleznošana, zīmēšana, krāsu mācība, projektu sagatavošana).

Radošā darbība:
Pēc MA absolvēšanas saņēmu pasūtījuma darbu no PSRS Kultūras Ministrijas.
No 1980. gada regulāri piedalos izstādēs (Latvijā un ārzemēs, apm. 160 izstādes).
Gleznas atrodas šādās kolekcijās: Muzejs „Arsenāls” (Rīga), Cēsu muzejs (Latvija), Krievijas Kultūras Ministrijā (Maskava), Hotel de Rome (kolekcijā, Rīga), „Itera Latvija” (kolekcijā, Rīga), Andersa Liltorpa kolekcijā (Alborga, Dānija).

Personālizstādes:
2004.g. – personālizstāde izstāžu zālē Cēsīs.
Piedalīšanās konkursa izstādē salonā „Rīga”, „Mazās formas”.
Rīgā – galerijās „Čiris”, „Asūna”, „Daugava”;
„Krimas Krastmala” (Maskava);
Alburgā, Ģentē, Hamburgā, Madridē;
Darbi atrodas privātkolekcijās – Latvijā, Baltkrievijā, Zviedrijā, Polijā, Anglijā, Spānijā, ASV, Vācijā, Somijā, Dānijā, Beļģijā, Krievijā, Izraēlā, Nīderlandē, Šveicē, Norvēģijā, Francijā u.c.. Turpinu Radošo darbību – regulāri piedalos izstādēs un pasākumos.


Par mani:
Enciklopēdijā „Latvija un latvieši” – mākslas un arhitektūras biogrāfijas;
Belakoņa Enciklopēdijā;
Saņēmu godalgas gleznu konkursos („Asūnas” galerija, „Jūra un mēs”, u.c.);
No 1985.g. Latvijas Mākslinieku Savienības biedre.