EN
Ārkārtas Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) Plēnums

23. septembrī notiks ārkārtas Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) Plēnums – “Latvijas radošās savienības – Latvijas nākotnei”. Visu Latvijas radošo organizāciju atklāta sanāksme notiek pirmo reizi kopš 1988. gada, kad tieši tā ievadīja vēsturiskos Atmodas notikumus. Šis Plēnums ir iecerēts, lai pieteiktu nākotni, lai uzdotu sabiedrībai jautājumu: kādā valstī turpmāk vēlamies dzīvot?

Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) rīkotā Nākotnes plēnuma nosaukums skan skaļi, pārāk skaļi. Tomēr tas skan tik skaļi šodien. Šodien, kad mūsu dzīves pamata vārdi visbiežāk vairs nenozīmē to, ko saka pats vārds. Nākotne ir jau pietiekami novazāts jēdziens, kurš visbiežāk tiek lietots dažādu solījumu formā, un bieži vien neviļus asociējas... ar iepriekšējos 50 gadus skanējušiem aģitējošajiem vārdu virknējumiem: komunistiskā nākotne, gaišā nākotne utt. LRSP Plēnums ir piesaukts atgriezties pie šī vienkāršā vārda būtības. Vēsturiskajā 1988. gada LRSP Plēnumā nākotne nebija abstrakta: tā mums visiem nozīmēja kaut ko konkrētu – kaut dažbrīd pat nenoformulējamu, piemirstu, tomēr ideālu pilnu. LRSP ierosina atkal runāt par ideāliem.

  • Vai apgalvodami, ka ar ideāliem jāpagaida, vispirms apģērbsimies, neesam zaudējuši saprātīgu, nākotnē vērstu pašnovērtējumu?
  • Vai ideāli ir iedalāmi praktiskajos un sapņošanā?
  • Vai zinām, kā sasniedzami mūsu mērķi?
  • Kas saglabās mūsu patību, kuru saucam par Latviju?
  • Vai Eiropai ir kopēja identitāte?
  • Cik tālu nākotnē spējam domāt un redzēt? Mēnesi, gadu, četrus vai divdesmit? Kas ir tālredzības ķīla?
  • Vai zinām, kas ir patiesas labklājības sabiedrība? Kas ir tās pazīmes?

atgriezties