EN
LRSP biedru kopsapulce
Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta A.Putniņa
2.aprīlī Latvijas Teātra darbinieku (LTDS) zālē notika Latvijas Radošo savienību padomes biedru kopsapulce, kurā vienbalsīgi atkārtoti par Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) priekšsēdētāju tika ievēlēta Anna Putniņa. Par LRSP prezidējošo kontaktorganizāciju atkārtoti tika izvēlēta un balsojumā apstiprināta LTDS. LRSP revīzijas komisijas uzdevumu veiks – Ungars Savickis, Juris Ģērmanis, un Juris Kalniņš.
Biedrības LABS dibināšana
LRSP biedru kopsapulcē tiek nobalsots par biedrības „Mākslas un biznesa inovāciju laboratorijas” (LABS) dibināšanu. LABS ir brīvprātīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska biedrība, kam nav peļņas gūšanas rakstura. LABS mērķis ir panākt mākslinieciskās kreativitātes un biznesa inovatīvās domāšanas mijiedarbību un tādējādi sekmēt gan profesionālās mākslas izaugsmi un iekļaušanos radošajās industrijās, gan visas sabiedrības radošo interešu un spēju attīstību. Biedrības uzdevumi – organizēt mākslinieku tālākizglītību, veicināt radošo industriju attīstību, organizēt mākslinieku radošo darbu, rīkot konkursus, festivālus, piešķirt stipendijas LRSP veidojošo organizāciju biedriem, kā arī veikt pētījumus un iepazīstināt ar to rezultātiem sabiedrību, meklēt un apgūt resursus savas darbības veikšanai.
„Mākslas un biznesa inovāciju laboratorijas” (LABS) dibinātāji – Latvijas Dizaineru savienība (valdes priekšsēdētāja Ingūna Lauce), Latvijas Komponistu savienība (valdes priekšsēdētājs Uģis Prauliņš), Latvijas Rakstnieku savienība (valdes priekšsēdētāja Ieva Kolmane), Latvijas Teātra darbinieku savienība (priekšsēdētāja Lolita Kalna); Latvijas Radošo savienību padome (priekšsēdētāja Anna Putniņa). LABS valdes sastāvs – Ingūna Lauce, Uģis Prauliņš, Anna Putniņa - valdes priekšsēdētāja, kura tiek pilnvarota parakstīt dibināšanas protokolu un iesniegumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

atgriezties