EN

Lita Silova

vārds:Lita
uzvārds:Silova
profesija:Literatūras zinātniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2005.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1968
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Publikācijas:
Mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi
-"Pūrs. I" (latviešu dzejas antoloģija 5.-7.klašu skolēniem),
autoru kolektīvs, R.,1996.
-"Literatūra 7.klasei", autoru kolektīvs, R.: Zvaigzne ABC, 1999.
-"Literatūra 8.klasei", autoru kolektīvs, R.: Zvaigzne ABC, 1999.
-"Skolotāja grāmata" (Literatūra 7.-8.klasei), R.: Zvaigzne ABC,2000.
-"Literatūra 9.klasei", autoru kolektīvs, R.:Zvaigzne ABC, 2000.
-"Skolotāja grāmata" (Literatūra 9.klasei), R.:Zvaigzne ABC,2000.
-"Literatūra 10.klasei" (1. un 2.daļa), autoru kolektīvs, R.:Zvaigzne ABC, 2003.

Zinātniskās publikācijas:
-"Ieskats Marģera Zariņa prozas poētikā", Liepājas Pedagoģiskās universitātes konf. "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē" materiāli, Liepāja, 1997.
-"Starpžanru problēma Marģera Zariņa prozā", LPU konferences "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē" referātu tēžu apkopojums,Liepāja, 1997.
-"Vienmēr būt uz sliekšņa" (raksts par Marģera Zariņa romānu "Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata)//Karogs, 1998., nr.7.
"Šausmu vilinājums Vladimira Kaijaka prozā", LPU konfer. "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē" materiālu krājums, 2001.
-"Jānis Akuraters un Frīdeberts Tuglass"// Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 14.februārī.
-"Sievietes tēla semantika Jāņa Einfelda prozā", LPU konf. materiālu krājums "Aktuālas probl. literatūrzinātnē", 2002.
-"Seima Lāgerlēva", rakstu krājums "Ziemeļu zvaigznājs",2002.
-"Alberts Sprūdžs"// Latviešu rakstnieku portreti (pozitīvisti), 2002.
-"Pasaules modelēšana Ingas Ābeles darbos" // Karogs. - 2003. Nr.4.
-"Jānis Akuraters un Frīdeberts Tuglass" // rakstu krājums "". -R.: Pils, 2004.
-monogrāfija ".. .rakstnieks Marģeris Zariņš". - R.: Zinātne, 2004.
-"Inga Ābele" - rakstu krāj. "Latviešu rakstnieku portreti", -Zinātne. - 2004.
-"Divi varianti, ka viltot Faustu - romāns unkinosc." -konferences "Meklējumi un atradumi" materiālu krājumā. -Zinātne. - 2005

Recenzijas, anotācijas:
-"Romantisms ir miris, lai dzīvo..." (pārskats par tendencēm
jaunākajā postmodernajā latviešu prozā)// Karogs, 1994.,nr.l
-"Kā smaržo baltais" (par J. Liepiņa grāmatu "Mani pacienti")// Karogs, 1999.,nr.9
-"Lats- tas ir daudz vai maz?" (par "Lauku Avīzes" "Lata romāna" sērijas pirmajām četrām grāmatām)// Karogs, 2000,nr.l
-"Kad bērni kļūst pieauguši" (par Jāņa Einfelda romānu "Veči")//Karogs, 2000, nr.7
-"Iespējams, ka es gribētu rakstīt visos laikos.(..)"(I. Treile.) (par I.Treiles romānu "Princese atver acis")// Literatūra un Māksla Latvijā, 2000.gada 31.augusts.
-"Liktenīgās sievietes Latīņamerikas literatūrā" (par I.Aljendes rom. "Fortūnas meita" un L. Eskivelas romānu "Saldi rūgtā šokolāde")// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001.gada 15.marts
-"Homo faber" intelektuālās spēles (par J. Korina romānu "Dižais gars"// Karogs, 2001. Nr.4
-Plīvojošas pasakas un fiksa figurācija (par M Runguļa garstāstu "Frīda Frikadele" un J. Baltvilka pasaku krājumu "Plīvija uncitas pasakas"// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001.gada 12. aprīlī.
-par Andra Akmentiņa stāstu krājumu "Siltāks kā asara"//Literatūra un Māksla Latvijā, 2001.gada 1. Jūnijā.
-par A. Bela romānu "Saules atspīdumi uz olu čaumalām // LML, 2001.g. l.augustā.
-"Pasaka atbrīvo realitāti" (par 2001 .gadā tapušajām latviešu īsprozas grāmatām)// Karogs, 2002.g. Nr.2.
-Atmiņu albuma tukšās lappuses (par A. Kolberga romānu "Pulkstenis ar atpakaļgaitu")// Karogs, 2002.g. Nr.9.
-Dzīves melnraksta izdzīvošana (par Ingas Ābeles stāstu krājumu "Sniega laika piezīmes") // Karogs, 2005.g. Nr.4.

Konferencēs nolasītie referāti:
-1996.g (LPA) "Ieskats Marģera Zariņa prozas poētikā"
-1997.g. (LPA) "Starpžanru problēma Marģera Zariņa prozā"
-1998.g. (LU) Filoloģijas fakultātē "Marģera Zariņa prozas teātris"