EN

Žanna Ezīte

vārds:Žanna
uzvārds:Ezīte
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1984.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1937
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
E. tulkojusi latv. lit. krievu valodā.
Pirmais tulkojums -
E.Krūmiņas «Arī mēs varam tā!» (1966).
Tulk. latv. klasiku: A. Čaka stāstu izlasi «Kļenovij ļist» (1972),
A.Brigaderes «Dievs, daba, darbs» (1981, arī iev. aut.),
A.Upīša «Stāsti» (1987),
Raiņa izlasi «ja iskal pravdu” (1988, tulk. dienas-grām., aforismus, vēstules),
atmiņu grām. «Kastaņola» (darbu izlase, 2, Maskavā 1990),
E.Virzas «Straumēni»,2001, 3-4),
J.Kalniņa «Mūžība» (1973),
«Savādnieki» (1986),
J.Pētera esejas (1988, 1990),
J.Mauliņa «Ragana» (1990),
A.Nesaules «Sieviete dzintarā» (2000),
Z.Skuji-ņa, E.Vilka, I.Ziedoņa prozu;
grām. bērniem: V. Lagzdiņa «Ķēdes loks» (1976),
Z. Ērgles «Starp mums, meitenēm, runājot» (1979),
«Noslēpumainais atradums» (1981). Tulk. arī I.Kiršentāles grām. «Anna Sakse» (1985),
J.Osmaņa apceri par latv. bērnu lit. vēsturi.