EN

Ingūna Daukste-Silasproģe

vārds:Ingūna
uzvārds:Daukste-Silasproģe
profesija:Literatūrzinātniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2005.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1968
apbalvojumi:•2003. g. 14. janvārī ar LZA Senāta lēmumu piešķirta LZA Viļā Plūdoņa balva literatūrzinātnē par pētījumu "Latviešu literārā dzīve literatūra bēgļu gados Vācijā(1944-1950)". •1989. g. par kursa darbu "Augi latviešu tautas mīklās" saņēmusi studentu zinātnisko darbu godalgu.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Grāmatas:
Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā (1944-1950). R.: Zinātne, 2002, 422 lpp.
Sastādītāja:
-Meklējumi un atradumi. 2005. Rakstu krājums. R.: Zinātne, 2005. 194 lpp.
- Meklējumi un atradumi. 2004. Rakstu krājums. R.: Zinātne, 2004, 289 lpp.
-Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā. R.: Zinātne, 2003, 171 lpp.
-Ziemeļu zvaigznājs. R.: Zinātne, 2002, 387 lpp.
Redkolēģijā:
-Aktuālas problēmas literatūrzinātnē: rakstu krājums. 10. - Liepāja: LiePA, 2005.
-Aktuālas problēmas literatūrzinātnē: rakstu krājums. 9. - Liepāja: LiePA, 2004, 2 sēj.
-Aktuālas problēmas literatūrzinātnē: rakstu krājums. 8. - Liepāja, 2003, 358 lpp.
Ļoti daudz publikāciju Latvijas preses izdevomos.
Referāti- gan Latvijā, gan ārvalstīs (skolās,augstskolās, bibliotēkās u.c.).