EN

Silvija Freinberga

vārds:Silvija
uzvārds:Freinberga
profesija:Literatūras un teātra kritiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1964.gada),
Latvijas Teātra darbinieku savienība(kopš 1959.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1928
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - recenz. «Dramatiska satīra» par A. Jakobsona «Sargeņģelis no Nebraskas» uzvedumu laikr. «Padomju Jaunatne» 1953.4.VII.
Rakstījusi par t-ra un latv. dram. attīstības problēmām, dram. un režijas attieksmēm, R. Blaumaņa, H. Gulbja, G. Priedes, P. Pētersona, L. Stumbres, M. Zālītes, M. Zīverta u.c. aut. daiļradi, par režisoriem Ā. Šapiro un A. Hermani.
70. gados periodikā pub-lic. raksti sakopoti krāj. «Impresija un ekspresija» (1984). Kopkrāj. «Anna Lācis» (1973) līdzautore.
Pēc tēva nāves sagatavojusi izdošanai K. Freinberga atmiņu grām. «Kopā ar Raini» (1974),
public. atmiņas «Mans tēvs Kārlis Freinbergs» («Varavīksne», 1984).
Sar. grām. «Dina Kuple» (1977) un
«Pauls Putniņš un latviešu drāmas divi gadu desmiti» (1989),
«Oļģerta Kro-dera laiks» (1996).
Scenāriju aut. TV raidījumiem par Ā. Alunānu, L. Laice-nu, J. Linduli, J. Paleviču, A. Upīti, E. Vulfu.