EN

Inga Gaile

vārds:Inga
uzvārds:Gaile
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2004.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1976
apbalvojumi:K. Elsberga prēm. "Laiks bija iemīlējies" (1999). Anna Dagdas prēm."raudāt nedrīkst smieties" (2004). O. Vācieša prēm. "raudāt nedrīkst smieties" (2004).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Public, dzejoļu kopas izdevumā «Mute»(1996,1), žurn. «Karogs»(1997,9) u.c.
Izd. dzejoļu krāj. «Laiks bija iemīlējies» (1999),
No angļu vai. tulk. P. Hāganas rom. «Mūžīga mīlestība» (1998).
Dz. krāj."raudāt nedrīkst smieties" (2004).