EN

Harijs Gailītis

vārds:Harijs
uzvārds:Gailītis
profesija:Literatūrkritiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1989.gada),
Latvijas Teātra darbinieku savienība
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1941
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Publicēties sācis 1958.gadā.
Grāmatas:
1. Bites lidojums, sapnis un pamošanās: Kritiskie raksti. - R.: Liesma, 1988, kr.val.
Rakstu krāj.: (par pirmām.avīzēm Latvijā, par L.Andrejeva un A.Gončarova kontaktiem ar Latviju, par N.Černiševska un Dž.Londona daiļrades uztveri Latvijā), "Zinātne";

Sastādījis Pro un kontra: Reģionālās kritikas rakstu krāj. -izd "Liesma", 1990, kr.val.;

Ļoti daudz publik. periodiskajos izd. gan Latvijā, gan Krievijā.

Krievu val.tulkotas grām.:
Ž. Grīva. “Dņi daļokije, dņi bļizkije”: Atmiņas, 1972, 1985;
A. Kļavis “Belaja tropinka nad obrīvom”: Stāsti, 1987;
A.Stankevičs “Agnessa”: Romāns un garstāsts, 1981;
A.Stankevičs “Belij vsadņik”: Garstāsti un stāsi, I987;
A.Stankevičs “Pēdējais no Mellupiem” Romāns, 1987;
E. Strods. Smjaķeņije: “Zapiski narodnovo suģji”, 1984.

Daudz publikāciju dažados Latvijas un Krievijas periodiskos izdevumos