EN

Viktors Gammeršmidts

vārds:Viktors
uzvārds:Gammeršmidts
profesija:Tulkotājs
nozare:Filosofija, kulturoloģija
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1996.gada)
dzīvesvieta:Valmiera
dzimšanas gads:1955
Darba tālr.:+371 4207588
Mobilais:+371 29556540
e-pasts:
cv
Viktors Gammeršmidts dzimis 1955. gada 14. februārī Sibīrijā (Krievijā), izsūtīto ģimenē.

Izglītība:
1973-1978 – LVU Svešvalodu fakultātes Vācu valodas un literatūras nodaļa;
1970-1973 – Gulbenes vidusskola;
1962-1970 – Litenes pamatskola.

Darba pieredze:
1978-1993 – Mazsalacas vidusskolā vācu, angļu valodas, kultūras vēstures skolotājs;
1993- līdz šim laikam – Valmieras Viestura vidusskolas vācu, latīņu valodas skolotājs;
Tulkotājs, kopš 1996. g. Latvijas Rakstnieku savienības biedrs.

Valodu zināšanas:
Vācu, latviešu valodas – dzimtās;
Angļu, krievu valodas – pārvalda brīvi;
Latīņu, sengrieķu valodas – lasa un tulko;
Franču, spāņu, itāļu valodas – lasa un tulko ar vārdnīcas palīdzību.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
No vācu valodas pārtulkoti un izdoti:
Gotholds Efraims Lesings. "Lāokoonts jeb par glezniecības un poēzijas robežām", 1986.
Johans Gotlībs Fihte. "Cilvēka sūtība. Par cilvēka lielumu", 1991.
Garlībs Merķelis. "Vēstules kādai sievietei", 1991.
Garlībs Merķelis. "Kultūrvēsturiski raksti", I992.
Georgs Kristofs Lihtenbergs. "Aforismi",1995.
Johans Gotfrīds Herders. "Darbu izlase",1995.
-Nīče F. „Ecce homo”, 1998.


Darbu fragmenti:
Žurnālā „Kentaurs XXI”, 2000.g.aprīlis;
Žurnālā „Revue Baltique”, 1998.g. Nr.11;
Grāmatā „Ai, māte Latgale”, „Annele”, 2001;
Grāmatā „Pasaules simts skaistākās pilsētas”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.

Tiek gatavots izdošanai:
F.Nīče „Varasgriba”