EN

Ēriks Hānbergs

vārds:Ēriks
uzvārds:Hānbergs
profesija:Prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1978.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1933
apbalvojumi:P. Stuškas prēm. (1981), LPSR Valsts prēm. (1987), "Sējēja" prēm. (1990), Triju Zvaigžņu ordenis (2003)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā lit. publikācija - garais stāsts «Pirmā grēka līcis» žurn. «Karogs» 1976 (11.-12. nr., grām. 1977).
Izd. stāstu krāj. «Taka rudzu laukā» (1981),
«Plikie un pusplikie» (1983),
«Biķu alus» (1985),
rom. «Kartupeļu stāsti» («Karogs», 1988,1-4),
«Jaunsaimnieka izpalīdze» (1997),
publicistikas grām. «Vīru vakara valodas» (1972),
«Ērtas dzīvošanas formula» (1973),
«Smaile» (1977),
«Nekušinot...» (1982),
«Uzrakstīto pārlasot» (1985),
«Un atskrēja melns teļš» (1986),
«Kukuržņi. Aizmetņi» (1988),
«Klētiņa» (1991).

Autobiogr. grām. «Mirklīši» (2000).
Aprakstu krāj. «Dziedošie bruņurupuči»(2002).
"Leģendārais RĪGAS Centrāltirgus" (2005).

Sar. priekšv. E. Līva atmiņu stāstam «Rēta lūpas iekšpusē un...» (1992).

Kopā ar A. Jakubānu iedibinājis grām. sēriju «Jakubāna un Hānberga bibliotēka» (1991).