EN

Undīne Jātniece

vārds:Undīne
uzvārds:Jātniece
pseidonīms:Ilze Indrāne
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1961.gada)
dzīvesvieta:Madonas raj.
dzimšanas gads:1927
apbalvojumi:E. Veidenbauma prēm. 1984
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - tēlojums «Vēstule pedagoģijas lektoram» laikr. «Skolotāju Avīze» 1955.1 LVIII.
Pirmā grām. - stāstu krāj. «Dzirkstis» (1959).
Romāns «Lazdu laipa» (1963), insc. Valmieras t-rī 1963, Jaunatnes t-rī 1964),
Rom. «Cepure ar kastaņiem» (1966, t-rī 1972),
Rom. «Ūdensnesējs» (1971, ekraniz. 1975 ar nos. «Liktenim spītējot»,
Garajā stāstā par kalpu meitenes bērnību «Anemone» (1974) izmantoti autobiogr. motīvi.
Rom. «Aisma» (1980)sar. vēstuļu formā,
Rom. «Zemesvēzi dzirdēt» (1984, teātrī 1985)
Rom. «Putnu stunda» (1996).

I. lit. apdarē izd. ģenerāļa T. Kaufelda atmiņas «Sēkla nedeg» (1973).

Lugas: «Tilts» (grām. un t-rī 1961),
«Sudraba avots» (t-rī 1965),
«Dzeguzīte gadus skaita» (per. 1965, t-rī 1966),
komēdija «Kam tu zviedzi, kumeliņi?» (t-rī 1972).
Lugas izrādītas gk. pašdarbības teātros.

Bērnu grāmatas:
«Tipsis, Topsis un Tedis» (1960),
«Kur ir tāda egle...» (1964),
«Labā diena» (1967),
«Cīņa ar milzi» (1969),
«Pirmās klases pasakas» (1970),
«Meklēju zēnu ar zaļām acīm» (1975),
«Slotu karalis» (1990).