EN

Viktors Ivbulis

vārds:Viktors
uzvārds:Ivbulis
profesija:Literatūrzinātnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1985.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1933
apbalvojumi:Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2001); Indijas Rietumbengāles štata valdības prēmija (2002) par grāmatu „Tagore: East and West Cultural Unity” (Viktors bija tikai piektais rietumnieks, kas saņēma šo prēmiju 50 gadu laikā.)
cv
Habilitēts
filoloģijas zinātņu doktors (1983, 1993)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts par R. Tagori «Humānisma sargkareivis» laikr. «Literatūra un Māksla» 1966.6.VIII.

Pētījis bengāļu un indiešu lit., īpaši R. Tagores daiļradi, modernisma un postmodernisma laikmeta lit. teoriju un metodoloģiju.

Izd. grām. «Rabindranats Tagore» (1978),
«Rabindranata Tagores literāri mākslinieciskā daiļrade»(1981),
«Indijas ceļos» (1984),
«Tagore: East and West cultural unity» («Tagore: Austrumu un Rietumu kultūru vienotība», Kalkutā 1999, Indijas Rietumbengā-les štata valdības prēm. 2002),
«Šiva izdejo un sagrauj pasauli. Ievads tradicionālajā hindu domā» (2003).
Sar. ievadu un sast. glosāriju grām. «Indiešu literatūra. Vissenākais posms» (1985, ari sakārtojis),
«Bhagavadgītā» (1996).
1981. gadā iznāca liela grāmata „Literaturno-hudožestvennoe tvorčestvo
Rabindranata Tagora: problema metoda”

Sast. un sar. teorētiskas ievaddaļas antoloģijām:
«Uz kurieni, literatūras teorija?» (1995),
«Romantisma revolūcija» (1996),
«Ceļā uz literatūras teoriju» (1998).

No bengālu val. tulk. R. Tagores izlasi «Mājās un pasaulē» (1999, arī ievadapceres aut.).

Līdz 2005. gadam - Žurn. par Ljas zinātni angļu val. «Humanities and Social Sciences. Latvia» galv. redaktors (1993).
Public, rakstus par indoloģijas vēst. un latv. literatūru.

Kopš 1991, iegūstot dažādas stipendijas un grantus zin. darbam ārzemēs, uzstājies ar lekcijām Eiropas, Indijas un ASV universitātēs.