EN

Pēteris Jankavs

vārds:Pēteris
uzvārds:Jankavs
profesija:Tulkotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1999.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1964
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Tulk. no dāņu valodas.
Pirmā tulkotā grām. - S. O. Madsena rom. «Ļauj laikam ritēt» (1994).
Tulk. K. Bliksenas stāstu krājumus «Septiņi romantiski stāsti» (1996),
«Likteņa anekdotes» (1998),
H. Banga rom. «Ceļa malā» (kopā ar D. Deniņu),
H. K. Andersena «Pasakas»,
V. Andersenas «Petrīnes lakkurpes» (visi 1997),
K. F. Okesona «Sallijas pasaciņas» (1998),
A. Salbahas lugu «Rīts un vakars» (t-rī 1999),
H. V. Holstas rom. «Terēzes izvēle» (2000).

No norvēģu val. tulk. E. F. Hansena rom. «Vēstījumi par sargāšanu» (1. d. «Nakts», 2002).