EN

Jānis Virziņš

vārds:Jānis
uzvārds:Virziņš
pseidonīms:Jānis Kākulis
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1992.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1959
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejoļi «Mierinājums» un «Baltā roka ar gredzenu» laikr. «Padomju Jaunatne» 1977.29.XI. Izd. Dzejoļu grām. «Dieva caurā kabatiņa» (1988).
Dzejoļos dominē jūtīga, sirsnīga attieksme pret dzīvi, Rīgu, sievieti, interesantas detaļas, vietumis jūtamas
2O.-3O. gadu dzejas intonācijas.

Atdzejojis no gruzīnu val. (R. Kalandia u.c).

Sast. P. Ermaņa ekspresion. Dzejoļu izlasi «Es šaubos, es ticu» (1990).