EN

Benedikts Kalnačs

vārds:Benedikts
uzvārds:Kalnačs
profesija:Literatūrzinātnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1999.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1965
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts «Lai teātris būtu svētki» žurn. «Karogs» 1985 (2. nr.).
80. gados - 90. gadu sāk. darbojies teātra kritikā.
90. gados K. pētījumu centrā ir drāma dažādos aspektos -latviešu drāmas vēsture, jaunākās lugas un dramaturgu personības, Eiropas modernā drāma un tās ietekme uz latv. lit. un teātri, drāmas teorija.

Sar. grām. «Jūlijs Pētersons - vērotājs laikmetu maiņās» (1996),
«Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā» (1998, LZA V. Plūdoņa balva 2000),
«Ibsena zīmē» (2000),
«Modernās drāmas aizsākumi» (2001),
«Modernisma drāma Vācijā» (2002).

K. pētījis arī trimdas prozu.