EN

Rudīte Kalpiņa

vārds:Rudīte
uzvārds:Kalpiņa
profesija:Tulkotāja, prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2003.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1996
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais stāsts «Atpakaļ skatoties» public. laikr. «Padomju Jaunatne» 1983.26.X.
Stāstu krāj. «Smaržas mīļotajai meitenei» (1987),
Rom. «Vīrietis meliem, glaimiem, izpriecām» (1994),
Kopā ar K. Briedi no norvēģu val. tulk. E. F. Hansena rom. «Psalmi ceļojuma beigās» (1997).