EN

Velta Kaltiņa

vārds:Velta
uzvārds:Kaltiņa
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1971.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1931
apbalvojumi:Lauku Avīzes romānu konkursa uzvare'tāja par darbu "Te biju es" (2000).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais publicētais dzejolis «Paraksts» laikr. «Literatūra un Māksla» 1962.31.III.
Izd. dzejoļu krāj. «Paraksts» (1967),
«Zilo ziloņu taures» (1970),
«Sarkanmāla vāpe» (1973),
«Egretta alba» (1978),
«Atbalss akā» (1981),
«Mīlestības atnākšana» (1985),
«Krusta zīmē» (1995),
«Likteņstāsts un 33 liktenīgi dzejoļi» (1997, ar biogrāfisku vēstījumu),
«Mīlestības ārprāts jeb Lielie kāposti» (2000).
Te biju es, romāns.LA izd.,(2002).
Savvaļas ganībās, romāns."Lauku Avīzes" izdevn., 2005.

"Govorju o zemnoi ļubvi", dzeja,(tulk. N.Beļajevs) izd. Sovetskij pisaķeļ,1979.