EN

Rūta Karma

vārds:Rūta
uzvārds:Karma
profesija:Tulkotāja
nozare:daiļliteratūra, humanitāro noz. mākslas literatūra
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1994.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1958
e-pasts:
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - A. H. Tammsāres pasakas «Ķēniņš un lakstīgala» tulk. laikr. «Literatūra un Māksla» 1978.3.febr. (kopā ar T. Karmu).

Tulk. no igauņu val.: M. Sātas "Katastrofa" ( kopā ar Dž.Plakidi), «Ko iesākt ar māti?» (1982),
M. Trāta «Silpurene - zāles pret grūtsirdību» (1987),
J. Kaplinska «Kas ko ēd, kurš kuru apēd» (1993),
V. Luikas «Vēstures skaistums» (1995);
L.Hainsalu "tu taču nebaidies no krupja?" (2004).

Periodikā public. (L. Hainsalu), J. Krosa, J. Krūsvalla, A. Peldmē, V. Vahinga, A. Valtona, J.Jeerīta, Ē.Parkas, M.Heinsāra, T.Paula u.c. aut. darbu tulkojumi, kā arī informācijas par ig. literatūru.
Tulkojusi arī no angļu valodas un no latviešu valodas igauņu valodā.
Sagatavošanā I.Ābeles "K-esmu"