EN

Mirdza Grigule

vārds:Mirdza
uzvārds:Grigule
pseidonīms:Mirdza Kļava
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1982.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1924
miršanas gads:2019
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - stāsts «Ganu meitēns, Džips un čūska» žurn. «Zīlīte» 1974 (3. nr.).

Rakstījusi dažādos žanros gk. bērniem.
Nozīm. vieta bērnu lit. ir K. garajām pasakām «Vāverēns Toms un viņa draugi» (1976),
«Raibā vasara» (1979),
«Tas iesākās pusnaktī» (1983),
«Baltā ziema» (1986).
Public.arī krāj. "Pīļuka Jaunais gads" (1981),
«Mazas pasaciņas» (1988),
«Jaungada pasakas», «Vāverēns Toms un viņa draugi» (abi 2000)

Bērnu detektīvstāstu «Inga - detektīvs» (1979),
populārzin. grām. bērniem par abiniekiem «Mēs arī esam pasaulē» (1984).

Autores bērnības atmiņās «Es dzīvoju Mūsmājās» (1977) tēlota dzīve Neretas Riekstiņos, kur bērnībā dzīv. J. Jaunsudrabiņš.

Rom. jaunatnei «Māra Rīgā» (1979) izmantoti autobiogr. materiāli.
Sar. rom. «Katram sava orhideja» (1983) un
garo stāstu «Pelēkā māja» (1988).

Sast. A. Griguļa izlasi «Soli uz lielceļa» (1986) un
J. Poruka humorist. prozas krāj. «Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram» (1985).