EN

Arvis Kolmanis

vārds:Arvis
uzvārds:Kolmanis
profesija:Prozaiķis, tulkotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2002.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1959
apbalvojumi:1999. gadā luga "Kā rīsa lauks, tik liela pasaule..." tika godalgota Jaunā Teātra Institūta un Dramaturģijas Aģentūras rīkotajā konkursā un iestudēta Rīgas Jaunajā Teātrī (rež. Maija Apine).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - stāsts «Greniāna» žurn. «Avots» 1992 (2. nr.).

Prozas darbi public. periodikā un apkopoti krāj. «Greniāna jeb ceturtā versija» (1995).

Darbi public. arī latv. prozas izlasēs «Der idiotische Mond» (Vācijā 1997),
«New Latvian fiction» (ASV 1998).

T-rī izrādīta luga «Kā rīsa lauks, tik liela pasaule...» (1999).

No kr. val. tulk. V. Peļevina rom. «Generation P» (2001), izd. Jumava.