EN

Lūcija Ķuzāne

vārds:Lūcija
uzvārds:Ķuzāne
profesija:Prozaiķe
nozare:dokumentālā proza
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1983.gada)
dzīvesvieta:Jēkabpils
dzimšanas gads:1927
apbalvojumi:Piešķirta Mūža stipendija ar VKKF atbalstu (2009). Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (2003).
pers. tālrunis:5234471
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - tēlojums «Krastos» laikr. «Brīvā Daugava» 1959.7.V (ar ps. Uldis Kūla).
"Toreiz Sēlijā": J. Vītoliņa aimiņu stāsti,Jumava, 2003;
"Saules koka meklētājs"[Par Jāni veseli], Daugava, 2000;
Priekšv.: Pelēcis A. "Bērzu grāmata": trimdas vēstules, Talsi, 2001;
Pēcv. Stradiņš A. "Ērkšķainās gaitas": atmiņu stāstījums, Rēzekne:Latgales Kult. centra izd., 2001;
rom. par J. Veseli «Saules koka meklētājs» (2000);
Sar. aprakstu grām. par dzimto novadu un tā ļaudīm:
«Mana Augšzeme stāsta» (1970),
«Zodiaka loks» (1975),
«Esmu uzticīgs» (1977),
«Laime mani meklē» (1989),
«Annas Pumpures dzīve» (1999);
biogr. stāstu «Jūlijs Dievkociņš» (1980);
monogr. par J. Jaunsudrabiņu
«Saule mūžam mana» (1986);
Sast. un priekšvārdu aut. J. Dievkociņa izlasei «Ak, dibināsim sev dzimteni» (1980),
J. Jaunsudrabiņa dzejas grām. «No rudens kalna» (1992).
Viņi runā, kad atnāk laiks - Latgales kc.- 2001.
Aktīvi piedalījusies Jēkabpils novada Cilvēkarhīva veidošanā.
Daudzi apraksti public. presē.
Grām. raksturīga dokumentalitāte, dzīvs notikumu un personu tēlojums.
Malle - Jumava 2005.
Līdzdalība 13 kopkrājumos un rakstu krājumos.