EN

Anda Līce

vārds:Anda
uzvārds:Līce
profesija:Dzejniece; prozaiķe
radošā organizācija:Mākslinieku savienība(kopš 1971.gada),
Rakstnieku savienība(kopš 1982.gada)
dzīvesvieta:Jūrmala
dzimšanas gads:1946
apbalvojumi:Triju Zvaigžņu ordenis (1995. Veidenbauma prēmija (2004). Aspazijas prēmija (2005).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejolis «Gadi, klupdami steigā...» laikr. «Padomju Jaunatne» 1967.8.III.
Krāj. «Uzvilkti pulksteņi» (1977),
«Šaimūžīgā spēlē» (1982),
«Ar zaļiem krustdūrieniem» (1985),
«Es saradojos ar tevi» (1989)
«Bet tagad par sauli»,
«Tev- debesīs...» (abi 1992)
«Un Tev - uz zemes...» (1992),
«Iesēt starp puķēm»,
«Un pārvērsties ziedputeksnī» (abi 1994),
«Uzziedināšanas vārdi» (1999, izlase).
«Mana ziema ir beigusies» (1997).

Grām. «Citāda gaisma» (2001),
Grām. «Mūžīgie līdumnieki» (2000).
Sērijā «Dzīvesstāsts un...» izd. grām. «Dzīvesstāsts un 33 nepublicēti dzejoļi» (1996).

Esejas apkopotas grām. «Vēstules bez pasta zīmoga» (2 grām., 1992-93),
«Vai plīvo?» (1994).

Sast. staļinisma upuru liecību - atmiņu, dzejas un prozas grām. «Via dolorosa» (1-4, 1990-95).

Sakārtojusi krāj. «Atmiņu lauskas» (1991),

vairākas represēto literātu grām. (V. Veldres «Top mani vārdi klusi», 1995).

Piedalījusies grām. sērijas «Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata» veidošanā.