EN

Alberts Ločmelis

vārds:Alberts
uzvārds:Ločmelis
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1974.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1937
cv
1962-1965 skolotājs Baltinavas internātskolā, Iecavas vidusskolā;
1965-1970 Bauskas raj. laikraksta vēstuļu nodaļas vadītājs, atbildīgais sekretārs;
1972-1975 Krāslavas raj. latviešu izdevumu redaktors;
1975 - 1990 žurnāla "Draugs" atbildīgais sekretārs;
1989-1991 LR Ministru Kabineta galvenais speciālists- redaktors;
1991-1993 laikraksta "Jūras Vēstis" atbildīgais sekretārs;
1993-1996 laikraksta "Pašvaldības Ziņas" korespondents, redaktors;
1994-1995 žurnāla "Cīrulītis" galvenais redaktors;
1996 Olaines pilsētas laikraksta "Olaines Avīze" latviešu izdevuma redaktors;
1997-1998 laikraksta "Demokrātiskā Partija Saimnieks" atbildīgais sekretārs;
1999-2001 izdevniecības "Mācību grāmata" redaktors
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - stāstiņš «Divi draugi» žurn. «Bērnība» 1950 (9. nr.).

Izd. dzejoļu krāj. bērniem:
«Es dzīvoju pie Ežezera» (1962),
«Divnieks ripo klibodams» (1969),
«Ozolvīri» (1970),
«Virpulītis» (1980),
«Riteņi vai tīģeri» (1989),
«Cik skudra stipra» (2001, arī pasakas).
"Aijā, Incīt, Aijā" (2002)
"Trīs laimīgas pelītes" (2002)
"Lielā izēdāja kaza" (2004)
"Pīlēns makšķernieks" (2004)
"Anneles sēta" (2004)
"Pazaudētais vārds" (2004)
"Runcis muzikants" (2004)

Krāj. «Strazda svilpe» (1965),
«Nianse» (1971),
«Likteņlīnijas» (1975),
«Malks mīlestības» (1979),
«Dūmakas uz līčiem» (1982).
«Akmens spārni» (1998 arī poēma «Zemesapsēstais»)
«Seno krastu turēt sev» (2000) ievietota dok. poēma par latv. jūrnieka Gunāra Saltā likteni «Jūrā ogas».

Izlase «Ābolkroņi» (1987).

Dok. poēmā «Tuvu zibenim» (1985) dzejas un prozas formā atveidots lidmašīnas komandiera A. Gruzdiņa dzīves gājums.
Dzejoļu krājums krievu valodā "Черты судьбы" (Maskava 1985)

Sast. latviešu epigrammu krāj. «Kamenes» (1987),
latv. un atdzejoto epigrammu izlasi «Zobgaļu uzraksti» (2000, arī iev. aut.),
anekdošu krāj. «Politikāņi un citi Jāņi» (2003, ar ps. Oļģerts Mandelkociņš).
Tautas kalendāri - 1980, 1981, 1982
Kalendārs bērniem "Divpadsmit mēneši-1984"
Prozas un dzejas izlase "Piedod, māt!" (2002)
Public, recenz. par dzejoļu krājumiem žurn. «Karogs», «Draugs» u. c.