EN

Valentīns Lukaševičs

vārds:Valentīns
uzvārds:Lukaševičs
profesija:Prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1998.gada)
darba vieta:No 1993 lektors Daugavpils Ped. univ. Latv. lit. un kultūras katedrā.
dzīvesvieta:Daugavpils
dzimšanas gads:1968
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejolis «neticiet varenajiem...» Rēzeknes raj. laikr. «Darba Karogs» 1989.16.K. Publicējies «Tavu zemes kalendārā», laikr. «Mōras Zeme», žurn. «Jaunuo Dzeive», «Luna», latgaliešu jauno literātu kopkrāj. «Pagrauda» (1999) u.c. Kopā ar 0. Seikstu sar. dzejas grām. «Seppuku iz saulis vādara» (1995)un pirmo postmodernisma rom. latgaliešu literatūrā
«Valerjana dzeive i redzīni» (1996).